Høyres sorteringssamfunn

På fædrelandsvennens side kan man idag lese at Høyres toppkandidater på stortingslistene i Agder vil stramme inn dagens abortlov. De vil fjerne lovens setning om at sykdom hos fosteret kan være en selvstendig grunn til å få abort etter 12. uke. [Read more…]